Oprema

Oprema za injektiranje

Električna pumpa za poliuretanske smjese.jpg

Električna pumpa za poliuretanske smjese

Injekcijska stanica.jpg

Injekcijska stanica

Kompjutorska regulacija radova injektiranja.jpg

Kompjutorska regulacija radova injektiranja

Mjerač injekcijske smjese s pumpom.jpg

Mjerač injekcijske smjese s pumpom

Mjerač protoka.jpg

Mjerač protoka

Printer protoka injekcijske smjese.jpg

Printer protoka injekcijske smjese